Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pcworkb/public_html/solidarnost.tv/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pcworkb/public_html/solidarnost.tv/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pcworkb/public_html/solidarnost.tv/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pcworkb/public_html/solidarnost.tv/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
Средната брутна заплата през декември скочи на 1947 лв., къде взимат най-много? - Солидарност за България

Средната брутна заплата през декември скочи на 1947 лв., къде взимат най-много?


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/pcworkb/public_html/solidarnost.tv/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2022 г. е 1 839 лв., за ноември – 1 851 лв., и за декември е скочила на 1 947 лева, сочат данните на НСИ.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата e 1 879 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2022 г. със 7.8%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 19.7%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 14.9%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 12.6%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 11.0%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 16.6% спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 23.4%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 23.1%, и „Други дейности“ – с 22.1%.

В кои сфери получават най-високи заплати?

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2022 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 4 417 лева; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2 934 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 853 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 088 лева; „Други дейности“ – 1 275 лева; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 1 356 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 13.5%, а в частния – със 17.7%.