БНБ повиши лихвения процент, за първи от години път прехвърля два процента

Българската народна банка обяви основен лихвен процент в размер на 2,17 на сто, считано от днес, 1 март.

За първи път от години показателят прехвърля два процента, като през февруари беше на ниво от 1,82 на сто. Размерът на основния лихвен процент се изчислява като средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец.

БТА припомня, че БНБ започна да обявява по-високи лихвени проценти, считано от октомври миналата година, когато от 0 на сто равнището стана 0,49 на сто, след първото увеличение от 2016 г. За януари лихвеният процент бе обявен в размер на 1,42 на сто, а за февруари  – в размер на 1,82 на сто.

За декември измерителят, който се определя на база сключените сделки на междубанковия пазар у нас, достигна 1,30 на сто, а през ноември основният лихвен процент се повиши до 0,59 на сто.