30% от търговците на дребно очакват цените да се повишават

30.2% от търговците на дребно очакват продажните цени да се увеличат през следващите три месеца, сочи анкета на НСИ.

Очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието през следващите шест месеца остават оптимистични за обема на продажбите и за поръчките към доставчиците.

Основните проблеми за бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, макар през последния месец да се регистрира намаление на отрицателното им въздействие.

През февруари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 3.1 пункта. Оценките на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията са благоприятни, като и очакванията им за следващите шест месеца са оптимистични. Позитивни са и прогнозите им относно търсенето на услуги през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда остава основното затруднение за дейността на предприятията, като в сравнение с предходния месец се отчита понижение на негативното й влияние. На второ и на трето място са конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

Относно продажните цени в сектора 20.5% от мениджърите прогнозират те да се повишат през следващите три месеца.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, посочени съответно от 56.4 и 31.4% от предприятията.